Prywatna Poradnia Zdrowia Psychicznego​

Prywatna Poradnia Zdrowia Psychicznego

Udzielamy pomocy psychologicznej, psychiatrycznej i psychoterapeutycznej osobom z trudnościami w sferze psychiki, cierpiącym
z powodu zaburzeń i chorób psychicznych, doświadczającym zaburzeń emocjonalnych, kryzysów życiowych, problemów
z poradzeniem sobie z emocjami w trudnych sytuacjach życiowych. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza.

Proponujemy:

  • Diagnozę i leczenie psychiatryczne;
  • Diagnozę psychologiczną;
  • Poradnictwo psychologiczne;
  • Psychoterapię indywidualną;
  • Psychoterapię par
Wykonujemy również badania psychologiczne do celów medycznych- w problemach psychicznych i neurologicznych.
Pomocy psychiatrycznej udzielamy w formie porad psychiatrycznych diagnostycznych i terapeutycznych.
Pomocy psychologicznej udzielamy w formie porad psychologicznych diagnostycznych, porad psychologicznych, sesji psychoterapii indywidualnej, sesji psychoterapii grupowej, sesji psychoterapii par, sesji psychoterapii rodzin.
Close Menu