Przeskocz do treści

O nas

„Pomoc Psychologiczna” s.c. jest placówką udzielającą profesjonalnej pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej oraz psychiatrycznej dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

Posiadamy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie leczenia uzależnień (Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia) oraz ambulatoryjnych świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych (Poradnia Zdrowia Psychicznego). Od początku z działalnością obu Poradni związane są Katarzyna Sęk i Dorota Kubiak – Wąsiewicz, które od 2012 r. rozwinęły je, poszerzając ofertę i kompletując zespół doświadczonych i wykształconych psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów.

Oferta prywatna skierowana jest do osób dorosłych i młodzieży.

Tworzymy zespół doświadczonych, gruntownie wykształconych psychologów i lekarzy stale podnoszących swoje kwalifikacje i pracujących pod superwizją. W pracy integrujemy różne podejścia terapeutyczne. Nasi terapeuci kształcą się w obszarach psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej, poznawczo behawioralnej, systemowej i psychodynamicznej.
Koncentrujemy sie na tym, by pacjenci otrzymali od nas pomoc kompleksową, skuteczną, dostosowaną do swoich autentycznych problemów i sytuacji życiowej. Pracę terapeutyczną poprzedzamy rzetelną diagnozą. Przestrzegamy zasad etyki zawodowej. Naszym priorytetem jest poszanowanie godności i wolności drugiego człowieka.