Przeskocz do treści

O nas

„Pomoc Psychologiczna” s.c. jest placówką udzielającą profesjonalnej pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej oraz psychiatrycznej dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

Posiadamy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie leczenia uzależnień i pomocy psychologicznej dla  członków rodzin osób uzależnionych (Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia).W ramach praktyki prywatnej prowadzimy Poradnię Zdrowia Psychicznego. Od początku,  w 2012 roku,  z działalnością obu Poradni związane są Katarzyna Sęk i Dorota Kubiak – Wąsiewicz.

Tworzymy zespół doświadczonych, gruntownie wykształconych psychologów, psychoterapeutów i psychiatry stale podnoszących swoje kwalifikacje i pracujących pod superwizją. W pracy integrujemy różne podejścia terapeutyczne. Nasi terapeuci kształcą się w obszarach psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej, poznawczo-behawioralnej, systemowej i psychodynamicznej.
Koncentrujemy się na tym, by pacjenci otrzymali od nas pomoc kompleksową, skuteczną, dostosowaną do swoich autentycznych problemów i sytuacji życiowej. Pracę terapeutyczną poprzedzamy rzetelną diagnozą. Przestrzegamy zasad etyki zawodowej. Naszym priorytetem jest poszanowanie godności i wolności drugiego człowieka.