ZESPÓŁ TERAPEUTÓW

Marta Kołacińska

Jestem psychologiem oraz certyfikowaną psychoterapeutką Gestalt, absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. Od 2007 roku zajmuję się zawodowo pomocą psychologiczną i psychoterapią. Mam doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej, indywidualnej oraz grupowej, a także w prowadzeniu grup i warsztatów rozwojowych. Współpracowałam z Programem Wsparcia Rodziny w Poznaniu (m.in. prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową dla DDA, osób współuzależnionych oraz doświadczających przemocy, a także, prowadząc grupy psychoedukacyjne i warsztaty rozwojowe), poradniami zdrowia psychicznego (w zakresie pomocy psychologicznej oraz psychoterapii), szkołami oraz świetlicami socjoterapeutycznymi (współtworząc oraz realizując projekty profilaktyczne oraz rozwijające umiejętności dla dzieci i młodzieży).
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Stale podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach.

Przyjmuję pacjentów w ramach Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz Poradni Zdrowia Psychicznego.

Close Menu