ZESPÓŁ TERAPEUTÓW

Katarzyna Sęk

Jestem współzałożycielką i współwłaścicielką „Pomocy Psychologicznej”.

Jestem mgr psychologii (2003), w trakcie studiów uzyskałam specjalność „psychologia kliniczna człowieka dorosłego”. Kształciłam się w Instytucie Psychologii Zdrowia i Trzeźwości (Studium Terapii Uzależnienia od Narkotyków i Rehabilitacji oraz Studium Terapii Uzależnień). W 2011 roku uzyskałam dyplom Certyfikowanego Specjalisty Psychoterapii Uzależnień. Ukończyłam szkolenie z psychoterapii opartej na mentalizacji – pierwszego i drugiego stopnia (Anna Freud Center przy współpracy z Laboratorium Psychoedukacji); szkolenie z terapii systemowej prowadzonej przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. Najbliższe jest mi jednak psychodynamiczne rozumienie natury człowieka i problemów, których doświadcza.

Prowadzę terapię indywidualną i grupową dorosłych. Zwracam uwagę na etyczne aspekty mojej pracy, kierując się Kodeksem Etycznym Psychologa.

Swoją pracę terapeutyczną poddaję superwizji. Moją Superwizorką jest mgr Anna Król – Kuczkowska.

W ramach praktyki prywatnej przyjmuję osoby dorosłe, pary. W Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przyjmuję osoby w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pracuję z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, z osobami z doświadczeniami związanymi z wychowywaniem się w rodzinie z problemem uzależnienia.
nr tel 603675150

Close Menu